share
share
نایلون و پلاستیک ابعاد مختلف
نایلون و پلاستیک عریض
نایلون و پلاستیک عریض ۴ متری PLASTIC
پلاستیک بزرگ
نایلون و پلاستیک عریض ابعاد مختلف متری
نایلون و پلاستیک ابعاد مختلف

نایلون و پلاستیک عریض بیرنگ ابعاد مختلف ازعرض ۴ متری PLASTIC

Wide nylon

ویژگی‌های محصول

👇 ابعاد نایلون را انتخاب کنید 👇
۱ متر × ۴ متر = ۴ متر مربع
۲ متر × ۴ متر = ۸ متر مربع
۳ متر × ۴ متر = ۱۲ متر مربع
۴ متر × ۴ متر = ۱۶ متر مربع
۵ متر × ۴ متر = ۲۰ متر مربع
۶ متر × ۴ متر = ۲۴ متر مربع
۷ متر × ۴ متر = ۲۸ متر مربع
۸ متر × ۴ متر = ۳۲ متر مربع
۹ متر × ۴ متر = ۳۶ متر مربع
۱۰ متر × ۴ متر = ۴۰ متر مربع
۱۱ متر × ۴ متر = ۴۴ متر مربع
۱۲ متر × ۴ متر = ۴۸ متر مربع
۱۳ متر × ۴ متر = ۵۲ متر مربع
۱۴ متر × ۴ متر = ۵۶ متر مربع
۱۵ متر × ۴ متر = ۶۰ متر مربع
۱۶ متر × ۴ متر = ۶۴ متر مربع
۱۷ متر × ۴ متر = ۶۸ متر مربع
۱۸ متر × ۴ متر = ۷۲ متر مربع
۱۹ متر × ۴ متر = ۷۶ متر مربع
۲۰ متر × ۴ متر = ۸۰ متر مربع
۲۱ متر × ۴ متر = ۸۴ متر مربع
۲۲ متر × ۴ متر = ۸۸ متر مربع
۲۳ متر × ۴ متر = ۹۲ متر مربع
۲۴ متر × ۴ متر = ۹۶ متر مربع
۲۵ متر × ۴ متر = ۱۰۰ متر مربع
۳۶ متر × ۴ متر : ۱۴۴ متر مربع
۲۷ متر × ۴ متر : ۱۰۸ متر مربع
۴۳ متر × ۴ متر : ۱۷۲ متر مربع
۳۱ متر × ۴ متر : ۱۲۴ متر مربع
۴۵ متر × ۴ متر : ۱۸۰ متر مربع
۲۶ متر × ۴ متر : ۱۰۴ متر مربع
۲۸ متر × ۴ متر : ۱۱۲ متر مربع
۳۲ متر × ۴ متر : ۱۲۸ متر مربع
۴۷ متر × ۴ متر : ۱۸۸ متر مربع
۴۲ متر × ۴ متر : ۱۶۸ متر مربع
۴۱ متر × ۴ متر : ۱۶۴ متر مربع
۴۸ متر × ۴ متر : ۱۹۲ متر مربع
۳۷ متر × ۴ متر : ۱۴۸ متر مربع
۴۰ متر × ۴ متر : ۱۶۰ متر مربع
۴۴ متر × ۴ متر : ۱۷۶ متر مربع
۳۵ متر × ۴ متر : ۱۴۰ متر مربع
۳۸ متر × ۴ متر : ۱۵۲ متر مربع
۴۹ متر × ۴ متر : ۱۹۶ متر مربع
۴۶ متر × ۴ متر : ۱۸۴ متر مربع
۵۰ متر × ۴ متر : ۲۰۰ متر مربع
۲۹ متر × ۴ متر : ۱۱۶ متر مربع
۳۰ متر × ۴ متر : ۱۲۰ متر مربع
۳۴ متر × ۴ متر : ۱۳۶ متر مربع
۳۹ متر × ۴ متر : ۱۵۶ متر مربع
۳۳ متر × ۴ متر : ۱۳۲ متر مربع
🟣 فروش عمده 🟣 : ارسال روزانه از انبار تهران ، جهت خرید عمده عرضهای مورد نظر تماس بگیرید.
عرض : دولا ۲ متر بالا و پایین بسته = بعد از یک لا کردن ۴ متر می‌شود.
🟣 : جهت خرید ابعاد دیگر (عرض ۱-۲-۳-۶-۸متری) از داخل سایت قسمت جستجو اقدام و یا با فروشگاه تماس بگیرید
ویژگی نایلون : بیرنگ
ضخامت : ۰/۲۰
جنس : پلاستیک
+ موارد بیشتر
checkboardموجود در انبار کالای آرکا
ارسال توسط کالای آرکا

40,000 تومان

arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon